Ontvang onze nieuwsbrief

Europa Andere


Europese steun voor onderzoek en innovatie: Horizon Europa, de opvolger van Horizon 2020

Het kaderprogramma HORIZON EUROPA is de opvolger van HORIZON 2020. Het is het nieuwe EU-steunprogramma voor onderzoek en innovatie voor de periode 2021-2027.  Het programma neemt een strategische aanpak, waarin men doelt om disruptieve, marktcreërende innovaties te stimuleren en innovatievriendelijke clusters en ecosystemen in de EU te creëren. Het doel is hier dus om innovatie snel op de markt te brengen.

 

De financieringsmethoden variëren naar gelang van de verschillende mechanismen binnen het EIC (European Innovation Council):

 

- subsidies, kapitaalinvesteringen (in het geval van het EIC)

- vervolgsubsidies van nog eens 50 000 euro om de haalbaarheid te testen en te zorgen voor interactie tussen portefeuilles (in het geval van het Pathfinder EIC)

- een nieuwe financieringsregeling ter overbrugging van de kloof tussen de onderzoeksfase (concept) en de precommerciële fase (EIC-overgang)

- extra budget voor groene, digitale en gezondheidstechnologieën (EIC Accelerator)

- hoofdzakelijk gemengde financiering: subsidie + kapitaalinvestering, maar ook alleen subsidie en eerste optie subsidie (met de mogelijkheid van latere investering) (EIC Accelerator).

 

Om te zien wat dit betekent voor Vlaanderen/Wallonië en/of Brussel verwijzen we u naar de bijhorende artikels per gewest:

https://www.deucalion.be/home/horizon-europa-wat-betekent-dit-voor-wallonie-149/

Ontvang onze nieuwsbrief

  

 

Sinds 1994 begeleidt Deucalion Belgische ondernemingen in hun betrekkingen met de Vlaamse, Waalse, Brusselse en Europese overheid. Vaak voeren onze klanten investeringsprojecten uit, of projecten met een innovatief of ecologisch karakter, en zijn zij op zoek naar ondersteuning vanwege de overheid. Deucalion zorgt er, als bevoorrechte partner, voor dat de communicatie tussen de onderneming en de overheid op een optimale wijze verloopt.

 

Meer specifiek is Deucalion 25 jaar Belgisch marktleider in subsidie-adviezen, waar zij zowel in het Vlaamse, Waalse als Brussels Hoofdstedelijk Gewest bemiddelt voor grote, middelgrote en kleine ondernemingen. Dit betekent dat Deucalion ook voor uw bedrijf volgende activiteiten kan ontwikkelen:(...)