Ontvang onze nieuwsbrief

Vlaanderen Andere


Het Vlaamse EFRO-Programma 2014-2020

In het kader van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling EFRO keurde de Vlaamse Regering het nieuwe meerjarenprogramma 2014-2020 goed. Voor deze periode zal het EFRO beschikken over 173,5 mio euro. De subsidies kunnen oplopen tot 40% (...)

 

In het kader van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling EFRO keurde de Vlaamse Regering recent het nieuwe meerjarenprogramma 2014-2020 goed. Voor deze periode zal het EFRO beschikken over 173,5 mio euro. De subsidies kunnen oplopen tot 40% en kunnen ook infrastructuurwerken omvatten. Naast overheden en parastatale organismen kunnen hier ook private ondernemingen intekenen. Vier zg. prioriteitsassen werden afgebakend:

  • prioriteitsas 1: stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie
  • prioriteitsas 2: versterken van het concurrentievermogen van kmo's
  • prioriteitsas 3: bevorderen van de overgang naar een koolstofarme economie
  • prioriteitsas 4: bevorderen van een duurzame grootstedelijke ontwikkeling

Vanaf eind 2015 worden door de Vlaamse overheid de eerste concrete 'oproepen' gelanceerd. Subsidies kunnen oplopen tot 40%, en kunnen ook infrastructuurwerken omvatten. Meer info omtrent de nieuwe oproepen treft u later aan op deze site.

Het laatste wapenfeit is hier tot dusver de goedkeuring op 25 september jl. door de Vlaamse Regering van de structuur waarin zal worden gewerkt en waarbinnen de subsidie-oproepen zullen worden opgesteld. Een Besluit werd goedgekeurd, dat het Comité van Toezicht, de managementautoriteit van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het Europees Sociaal Fonds de machtiging geeft om oproepen te maken die staatssteun conform zijn. Het creëert ook een juridische grondslag voor kennisgeving en aanmelding van de verleende steun.

Nu is het dus nog wachten op de concrete oproepen. Deze vindt u hier van zodra ze gelanceerd zijn.

Ontvang onze nieuwsbrief

  

 

Sinds 1994 begeleidt Deucalion Belgische ondernemingen in hun betrekkingen met de Vlaamse, Waalse, Brusselse en Europese overheid. Vaak voeren onze klanten investeringsprojecten uit, of projecten met een innovatief of ecologisch karakter, en zijn zij op zoek naar ondersteuning vanwege de overheid. Deucalion zorgt er, als bevoorrechte partner, voor dat de communicatie tussen de onderneming en de overheid op een optimale wijze verloopt.

 

Meer specifiek is Deucalion 25 jaar Belgisch marktleider in subsidie-adviezen, waar zij zowel in het Vlaamse, Waalse als Brussels Hoofdstedelijk Gewest bemiddelt voor grote, middelgrote en kleine ondernemingen. Dit betekent dat Deucalion ook voor uw bedrijf volgende activiteiten kan ontwikkelen:(...)