Ontvang onze nieuwsbrief

Wallonië Andere


Maximum 350.000 euros par entreprise en difficulté

Le Gouvernement wallon a adopté une série de mesures visant à soutenir les entreprises en difficulté. C’est par le biais du renforcement du Centre pour les Entreprises en difficulté et de la mise sur pied d’une procédure accélérée de financement des PME en situation de retournement par la SOGEPA que la Région entend soutenir les PME.
En cohérence avec l’action renforcée du Centre pour les Entreprises en difficulté qui visera avant tout à détecter plus en amont les difficultés rencontrées par les entreprises et les indépendants afin de les orienter vers les pistes de solution les plus adaptées, la Région autorise la Sogepa à mener des interventions via une procédure accélérée au bénéfice des PME en situation de retournement.
Une somme de 10 millions d'euros sera utilisée par la SOGEPA pour de nouvelles interventions (en prêt ou en capital) dans les entreprises et ce pour un montant maximum de 350.000 euros par entreprise.

Ontvang onze nieuwsbrief

  

 

Sinds 1994 begeleidt Deucalion Belgische ondernemingen in hun betrekkingen met de Vlaamse, Waalse, Brusselse en Europese overheid. Vaak voeren onze klanten investeringsprojecten uit, of projecten met een innovatief of ecologisch karakter, en zijn zij op zoek naar ondersteuning vanwege de overheid. Deucalion zorgt er, als bevoorrechte partner, voor dat de communicatie tussen de onderneming en de overheid op een optimale wijze verloopt.

 

Meer specifiek is Deucalion 25 jaar Belgisch marktleider in subsidie-adviezen, waar zij zowel in het Vlaamse, Waalse als Brussels Hoofdstedelijk Gewest bemiddelt voor grote, middelgrote en kleine ondernemingen. Dit betekent dat Deucalion ook voor uw bedrijf volgende activiteiten kan ontwikkelen:(...)