Ontvang onze nieuwsbrief

Vlaanderen Andere


Oog voor leeftijd? Duwtje in de rug.

Het Ervaringsfonds betreft een federaal begrotingsfonds om de arbeidsomstandigheden voor 45-plussers te verbeteren en ze bijgevolg langer aan het werk te houden. Bedrijven die een personeelsbeleid voeren met oog voor leeftijd, krijgen dus een duwtje in de rug.

Aanvragen kunnen betrekking hebben op de volgende acties:

                         1. Meten (in kaart brengen van de werkbaarheid):


                                   - door een arbeidsgeneesheer – preventieadviseur;


                                   - door middel van een door de overheid goedgekeurd meetinstrument;


                         2. Analyseren van de werkomgeving, detecteren van factoren (risico’s) die verbeterd kunnen                              worden:


                                   - door een arbeidsgeneesheer / preventieadviseur;


                                   - door middel van een door de overheid goedgekeurd meetinstrument;


                         3. Verbeteren: de (toekomstige) problemen omtrent gezondheid en welzijn concreet                                              aanpakken (d.i. verminderen van psychosociale belasting, verminderen van fysische                                          belasting, vermijden van beroepsziekten):

 
                                    - ergonomische verbeteringen:


                                           a. verminderen routinematige bewegingen;


                                           b. verminderen heffen en tillen;


                                           c. verminderen fysieke belasting


                                          Vb. aanpassing van de werkpost door installatie van een vacuümlift of heftafel,                                                   opleiding in het gebruik hiervan, hulpmiddelen zoals een ergonomische poetskar,                                              in hoogte aanpasbare tafels, werkpostaanpassingen, opleiding/vorming/                                                              begeleiding bij heffen en tillen etc.

 
                                    - aangepast personeelsbeleid:


                                          a. functiewijziging (jongere collega’s nemen bepaalde taken over en de oudere                                                     werknemer krijgt nieuwe taken; de opleiding die de oudere werknemer                                                                 moet volgen om te kunnen fungeren in zijn nieuwe functie);


                                          b. competentieverhoging;


                                          c. omscholing tot coach;


                                          d. motivatieverhoging, omgaan met verandering/vernieuwing;


                                          e. functie op maat.

De maximale steun per aanvraag bedraagt 100.000 euro; de maximum duurtijd van het project is 24 maanden.

Ontvang onze nieuwsbrief

  

 

Sinds 1994 begeleidt Deucalion Belgische ondernemingen in hun betrekkingen met de Vlaamse, Waalse, Brusselse en Europese overheid. Vaak voeren onze klanten investeringsprojecten uit, of projecten met een innovatief of ecologisch karakter, en zijn zij op zoek naar ondersteuning vanwege de overheid. Deucalion zorgt er, als bevoorrechte partner, voor dat de communicatie tussen de onderneming en de overheid op een optimale wijze verloopt.

 

Meer specifiek is Deucalion 25 jaar Belgisch marktleider in subsidie-adviezen, waar zij zowel in het Vlaamse, Waalse als Brussels Hoofdstedelijk Gewest bemiddelt voor grote, middelgrote en kleine ondernemingen. Dit betekent dat Deucalion ook voor uw bedrijf volgende activiteiten kan ontwikkelen:(...)