Ontvang onze nieuwsbrief

Vlaanderen Andere


SME instrument – Hoe worden projecten geëvalueerd?

Het SME-instrument van Horizon 2020 is een subsidieprogramma voor kmo’s met Europese ambitie. De bijdrage is aantrekkelijk, 70% van de subsidiabele kosten worden vergoed, maar de lat ligt hoog. Voor de periode 2014-2015 lag de gemiddelde succesrate voor fase 1 projectvoorstellen (of haalbaarheidsstudies) op 8 %. Voor fase 2 (of innovatietrajecten) lag de succes rate op 6 %. De projecten dienen dus degelijk ingeleid en verdedigd te worden!

 

Cijfers tonen aan dat slechts 15 % van de projectvoorstellen die vallen onder fase 1 boven de threshold (= minimumscore om subsidie te kunnen ontvangen) scoren. Voor fase 2 is dit 35 %. Dit percentage ligt hoger omdat veel bedrijven eerst een voorstel indienen onder fase 1 en na succesvolle afronding ervan overgaan naar fase 2.

 

Hoe worden de projecten geëvalueerd en hoe hoog moet er gescoord worden?

Projecten worden steeds beoordeeld op de volgende parameters:

-          Excellentie (innovatief, beter dan alternatieven, nieuw voor Europa, nieuwe marktopportuniteiten, value for money, innovatie pakt EU/wereldwijde uitdagingen aan, …)

-          Impact (er is vraag vanuit de markt, grote impact van de innovatie op groei van de onderneming, grote impact op de markt, …)

-          Kwaliteit en efficiëntie van de implementatie (beschikken over de nodige resources, realistisch implementatieplan, …)

 

Voor fase 1 projectvoorstellen moet er voor elke parameter minimum 4/5 gescoord worden. De totale score moet minimum 13/15 zijn. Voor fase 2 projectvoorstellen moet er voor de parameter impact minimum 4/5 gescoord worden, voor de andere parameters minimum 3/5. De totale score moet minimum 12/15 zijn. Bij ranking van projectvoorstellen met dezelfde score krijgen de projecten met de hoogste score voor impact voorrang.

 

Om te weten of uw innovatie/projectvoorstel in aanmerking zou komen voor het subsidiekanaal van H2020 voor kmo’s: contacteer ons!

Ontvang onze nieuwsbrief

  

 

Sinds 1994 begeleidt Deucalion Belgische ondernemingen in hun betrekkingen met de Vlaamse, Waalse, Brusselse en Europese overheid. Vaak voeren onze klanten investeringsprojecten uit, of projecten met een innovatief of ecologisch karakter, en zijn zij op zoek naar ondersteuning vanwege de overheid. Deucalion zorgt er, als bevoorrechte partner, voor dat de communicatie tussen de onderneming en de overheid op een optimale wijze verloopt.

 

Meer specifiek is Deucalion 25 jaar Belgisch marktleider in subsidie-adviezen, waar zij zowel in het Vlaamse, Waalse als Brussels Hoofdstedelijk Gewest bemiddelt voor grote, middelgrote en kleine ondernemingen. Dit betekent dat Deucalion ook voor uw bedrijf volgende activiteiten kan ontwikkelen:(...)