Ontvang onze nieuwsbrief

Vlaanderen Andere


SME instrument – Te weinig Belgische subsidieaanvragen!

Het SME-instrument van Horizon 2020 is een subsidieprogramma voor kmo’s met Europese ambitie. Sinds de opstart (2014) werden, tijdens de periode 2014-2015, in totaal 16.480 voorstellen ingediend voor fase 1 (= haalbaarheidsstudies) en 5.388 voorstellen voor fase 2 (= innovatietrajecten). Hiervan werden er 207 (of 1,3 %) voorstellen ingediend vanuit België voor fase 1 en 70 (of 1,3 %) voor fase 2. Uiteindelijk werden hiervan 16 voorstellen goedgekeurd voor fase 1, en 2 voorstellen voor fase 2. In vergelijking met het aantal voorstellen ingediend door de koplopers Spanje (15 %), Italië (18 %) en het Verenigd Koninkrijk (9 %) hinkt België dus ver achterop.

De koplopers Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk konden samen nagenoeg de helft van het totale budget dat ter beschikking was voor fase 1 binnenhalen, wat overeenkomt met ongeveer 33 mio euro. Voor fase 2 konden ze samen 38 % van het totale budget bemachtigen ofwel 205,5 mio euro. Belgische top-kmo’s missen dus opportuniteiten!  

Ontvang onze nieuwsbrief

  

 

Sinds 1994 begeleidt Deucalion Belgische ondernemingen in hun betrekkingen met de Vlaamse, Waalse, Brusselse en Europese overheid. Vaak voeren onze klanten investeringsprojecten uit, of projecten met een innovatief of ecologisch karakter, en zijn zij op zoek naar ondersteuning vanwege de overheid. Deucalion zorgt er, als bevoorrechte partner, voor dat de communicatie tussen de onderneming en de overheid op een optimale wijze verloopt.

 

Meer specifiek is Deucalion 25 jaar Belgisch marktleider in subsidie-adviezen, waar zij zowel in het Vlaamse, Waalse als Brussels Hoofdstedelijk Gewest bemiddelt voor grote, middelgrote en kleine ondernemingen. Dit betekent dat Deucalion ook voor uw bedrijf volgende activiteiten kan ontwikkelen:(...)