Ontvang onze nieuwsbrief

Vlaanderen Andere


Uw afschrijvingen gesubsidieerd? Ja, indien u personeel opleidt.

Vele ondernemingen verliezen uit het oog dat de strategische transformatiesteun die door de Vlaamse overheid wordt toegekend, niet enkel geldt voor investeringen, maar ook voor opleidingen. Het is zelfs zo dat grote ondernemingen meestal enkel in aanmerking komen voor de opleidingssteun.

Volgende opleidingskosten worden gesubsidieerd:

-          personeelskosten van de opgeleiden (de totale loonkost, dus met inbegrip van sociale lasten!);

-          personeelskosten van de opleiders (eveneens de totale loonkost);

-          verplaatsingskosten van opgeleiden en opleiders;

-          afschrijvingen van de machines en uitrusting, gebruikt tijdens de opleiding (in geval van een dure machine en een complexere opleiding kan dit bedrag hoog oplopen);

-          kosten van diensten voor begeleiding en advies;

-          andere lopende uitgaven voor materiaal en benodigdheden.

U kan van deze steun genieten indien u een transformatieproject uitvoert (zie elders op deze site, - vooral het innovatieve, verduurzamende en/of internationaliserende karakter van uw project zijn doorslaggevend).

De subsidie kan oplopen tot 25% van de bovenvermelde kosten!

Bij vragen: contacteer ons.

Ontvang onze nieuwsbrief

  

 

Sinds 1994 begeleidt Deucalion Belgische ondernemingen in hun betrekkingen met de Vlaamse, Waalse, Brusselse en Europese overheid. Vaak voeren onze klanten investeringsprojecten uit, of projecten met een innovatief of ecologisch karakter, en zijn zij op zoek naar ondersteuning vanwege de overheid. Deucalion zorgt er, als bevoorrechte partner, voor dat de communicatie tussen de onderneming en de overheid op een optimale wijze verloopt.

 

Meer specifiek is Deucalion 25 jaar Belgisch marktleider in subsidie-adviezen, waar zij zowel in het Vlaamse, Waalse als Brussels Hoofdstedelijk Gewest bemiddelt voor grote, middelgrote en kleine ondernemingen. Dit betekent dat Deucalion ook voor uw bedrijf volgende activiteiten kan ontwikkelen:(...)