Receive our newsletter

Flanders Ecology


10 mio euro ecologiesteun voor warmtenet Indaver Linkeroever

De Vlaamse Regering heeft haar goedkeuring gegeven aan het geactualiseerde dossier, reeds in 2014 ingeleid, inzake strategische ecologiesteun voor het bouwen van een warmtenet ter hoogte van Indaver Sleco Linkeroever. Het oorspronkelijke project is aangepast naar 31,6 miljoen euro investeringen, verdeeld over 6 bedrijven. De ecologiesteun op basis van de geactualiseerde aanvraag bedraagt 10 mio euro.

Receive our newsletter