Receive our newsletter

More techniques subsidised through Ecology Premium Plus

The Flemish Region awards an 'Ecology Plus Bonus' to companies that invest in more ecological and better-performing (treatment) plants or means of transport. In this way, the Flemish Region wants to encourage companies to switch to a more environmentally friendly and energy-saving way of doing business. The subsidy depends on (...)

(updated on 31/05/2022)

Flanders Ecology

Up to €80,000 per year in grants for investments in rational energy use (AMURE)

The Walloon public service Territory, Housing, Heritage, Energy grants 4 types of subsidies to companies with a sectoral agreement, to SMEs for renovation work, to SMEs that have signed a letter of intent, and that (...)

(updated on 15/05/2022)

Wallonia Ecology

Up to 55% subsidized if you invest ecologically

If you invest ecologically, in certain cases you can receive up to 55% subsidy, to be calculated on the ecological additional cost. In addition, you can also apply for an investment deduction of 13.5% of the invested amount for the assessment year 2022.

A brief overview of the three most important (...)

(updated on 15/04/2022)

Flanders Ecology

Subsidies of up to 50% for ecological investments

Companies (SMEs and large companies) that carry out an investment programme to make production or operations more environmentally friendly can benefit from subsidies of up to 50%. The aim of the subsidies is to encourage companies to invest in environmental protection or to (...)

(updated on 15/04/2022)

Wallonia Ecology

Bonus of up to EUR 15,000 for the replacement of your company car and the installation of an electric charging point

Since 31 January 2022, the LEZ bonus has been increased. Self-employed, micro, small and medium-sized enterprises with at least one active business unit in the Brussels-Capital Region (...)

(added on 01/03/2022)

Brussels Ecology

EUR 80,000 in premiums for the purchase of energy-efficient refrigeration equipment

Does your company want to invest in energy saving or renewable energy production? Your investment may be eligible for support up to 40% of your investment, with a maximum of €80,000 per year, provided that the (...)

(updated on 26/02/2019)

Brussels Ecology

Energy premiums 2019: total budget of 18 million and an increase of 2 premiums

This year, the Brussels government is focusing on insulation and heat, with a budget of 18 million euros. Insulating a building, opting for a better heating system or regulating an existing heating system can both reduce energy bills and improve employee comfort. The premium for insulating walls on the outside and the premium for replacing boilers will be increased by 40% in 2019. (...)

(updated on 26/02/2019)

Brussels Ecology

6 mio euro strategische ecologiesteun aan 4 Vlaamse bedrijven

De Vlaamse Regering kende de afgelopen maanden strategische ecologiesteun toe aan volgende ondernemingen:

- 1 mio voor BASF nv in Antwerpen: voor aanpassingen aan de ammoniak-installatie

- 2 mio euro voor (...)

(toegevoegd op 13/09/17)

Flanders Ecology

Nieuwe ecosubsidie voor investeringen in groene en restwarmte, en voor productie biomethaan

De Vlaamse Regering kent een nieuwe subsidie toe aan bedrijven die investeren in groene warmte uit biomassa of uit aardwarmte, die restwarmte benutten en/of biomethaan produceren. Er is een oproep tot het indienen van projecten voorzien die loopt van 1 februari tot 15 maart. Subsidies tot 65% (...)

(toegevoegd op 30/01/17)

Flanders Ecology

Ecologiepremie: bezint (nog wat vroeger) eer ge begint…

Net zoals voorheen dient uw aanvraag ingediend te worden vóór de start van uw investeringsproject. In tegenstelling tot vroeger echter kunt u ten vroegste de eerste dag van de maand die volgt op de maand van indiening, starten met (...)

(toegevoegd op 07/12/16)

Flanders Ecology

16 mio euro budget voor ecologiesteun in 2016

In 2015 werden in het kader van de subsidiemaatregel Ecologiepremie Plus 150 steunaanvragen goedgekeurd, voor een totaal steunbedrag van ruim 6,1 mio euro en een investeringsbedrag van nagenoeg 77 mio euro. Dit is een sterke afname (...)

(toegevoegd op 29/08/2016)

Flanders Ecology

10 mio euro ecologiesteun voor warmtenet Indaver Linkeroever

De Vlaamse Regering heeft haar goedkeuring gegeven aan het geactualiseerde dossier, reeds in 2014 ingeleid, inzake strategische ecologiesteun voor het bouwen van een warmtenet ter hoogte van Indaver Sleco Linkeroever. Het oorspronkelijke project is aangepast naar 31,6 miljoen euro investeringen, verdeeld over (...)

(toegevoegd op 29/08/2016)

Flanders Ecology

7,5 mio euro Vlaamse steun voor EnergyVille

De Vlaamse Regering kent in het kader van het EFRO-programma 2014-2020 aan de KU Leuven een subsidie toe van 7,5 miljoen euro. Het EFRO-project omvat de verdere uitbouw van het onderzoekscentrum EnergyVille. Dit project stelt de EnergyVille-partners in staat om tegen het einde van dit project (2018) (...)

(toegevoegd op 04/07/2016)

Flanders Ecology

Subsides jusqu'à 75% pour audits et études énergétiques (AMURE)

Le programme AMURE subsidie un audit énergétique ou une étude de préfaisabilité qui permet d'évaluer la pertinence d'un investissement ou d'élaborer un plan global d'amélioration de l'efficience énergétique de votre entreprise. Lorsque l'entreprise participe à un accord de branche, le programme AMURE subsidie aussi (...)

(mis à jour le 20/05/16)

Wallonia Ecology

Déduction fiscale pour investissements économiseurs d’énergie

Les entreprises industrielles, commerciales ou agricoles et les titulaires de professions libérales peuvent bénéficier de la déduction pour investissement. Les investissements effectués pendant la période imposable qui se rattachent à l’année de revenus 2015 (exercice d'imposition 2016) et qui répondent aux conditions légales donnent droit à une déduction pour investissement à concurrence de (...)

(mis à jour le 20/05/16)

Wallonia Ecology

Ecologiepremie Plus: aangepaste lijst van gesubsidieerde technologieën

Via de Ecologiepremie Plus kunnen ondernemingen die ecologie-investeringen zullen uitvoeren in het Vlaamse Gewest genieten van een financiële tegemoetkoming. De Vlaamse overheid wil hiermee ondernemingen stimuleren om hun productieproces milieuvriendelijk en energiezuinig te organiseren en zij neemt daarbij een gedeelte van de extra investeringskosten die een dergelijke investering met zich meebrengt, voor haar rekening. Enkel technologieën die (...)

(toegevoegd op 20/05/16)

Flanders Ecology

Ruim 2 mio euro ecologiepremie voor Nippon Shokubai Europe

Eind 2015 kende de Vlaamse Regering een ecologiepremie van 2,27 miljoen euro toe aan Nippon Shokubai Europe nv in Zwijndrecht, voor meer productiecapaciteit in (...)

(toegevoegd op 8/1/2016)

Flanders Ecology

Jaarlijks 231 mio euro voor investeerders in zonnepanelen

Vers van de pers: Uit onderzoek blijkt dat het de grote investeerders in zonnepanelen zijn, die het gros van de subsidies (groenestroomcertificaten) opstrijken. Voorbeelden: ING 18.9 mio euro, Katoen Natie 13.4 mio euro, Enfinity 7.2 mio euro, Zonnecentrale Limburg 6.9 mio euro, Groep De Nul (...)

(toegevoegd op 26/10/2015)

Flanders Ecology

EP-Plus: nieuwe lijst van gesubsidieerde technologieën goedgekeurd

Indien uw bedrijf investeert in één van de technologieën die staan vermeld in de nieuw goedgekeurde zg. 'limitatieve technologieënlijst', kan het aanspraak maken op (...) 

(toegevoegd op 15/10/2015)

Flanders Ecology

Quand vous adaptez vos installations aux normes Européennes, ou les dépassez...

Il faut que la norme Européenne soit rendue obligatoire depuis moins de trois ans, ou... n'existe pas encore. Il doit s'agir d'un investissement qui porte sur (...)

(mis à jour le 15/10/2015)

Brussels Ecology

Jusqu'à 80.000 euros d'aide pour vos projets 'verts'

Si l'investissement que vous projetez mène à une amélioration de la qualité de notre environnement, la Région de Bruxelles-Capitale vous propose jusqu’à 80.000 euros

d’aides pour vos projets “verts”. Il faut qu'il s'agit d'un des domaines suivants (...)

(mis à jour le 15/10/2015)

Brussels Ecology

La Région encourage le transport combiné

Comme en Flandre, la Région favorise le développement de l'usage du transport combiné (rail-route et fleuve-route). Cette prime (...)

(mis à jour le 15/10/2015)

Wallonia Ecology

De Ecologiepremie Plus

Bedrijven die in Vlaanderen bepaalde ecologische investeringen doen kunnen een steun aanvragen onder de vorm van de Ecologiepremie Plus. Het belangrijkste verschil met de Ecologiepremie Call is dat indien men voldoet aan de voorwaarden, de steun wordt toegekend. Het betreft hier bijgevolg niet langer een wedstrijdformule (...)

(toegevoegd op 15/10/2015)

Flanders Ecology

Receive our newsletter

 

Since 1994, Deucalion has been assisting Belgian companies in their relations with the Flemish, Walloon, Brussels and European authorities. Our clients often carry out investment projects, or projects with an innovative or ecological character, and they are looking for support from the authorities. As a privileged partner, Deucalion makes sure that the communication between the company and the authorities runs smoothly.

 

More specifically, Deucalion has been the Belgian market leader for 25 years in subsidy advice, where it mediates for large, medium-sized and small companies in the Flemish, Walloon and Brussels-Capital Regions. This means that Deucalion can also develop the following activities for your company:(...)