Receive our newsletter

Flanders Ecology


16 mio euro budget voor ecologiesteun in 2016

In 2015 werden in het kader van de subsidiemaatregel Ecologiepremie Plus 150 steunaanvragen goedgekeurd, voor een totaal steunbedrag van ruim 6,1 mio euro en een investeringsbedrag van nagenoeg 77 mio euro. Dit is een sterke afname t.o.v. 2014 (846 steunaanvragen werden toen gesteund voor een totaal steunbedrag van 40 mio euro).

Daarnaast bestaat er sinds eind 2012 strategische ecologiesteun (STRES) waarbij investeringen in groene spitstechnologie kunnen gesubsidieerd worden. Het gaat om technologieën die omwille van hun unieke bedrijfsspecifieke karakter niet kunnen gestandaardiseerd worden en daardoor niet voorkomen op de technologieënlijst van de EP PLUS steunregeling. Het strategisch karakter van een investeringsproject wordt afgetoetst aan de hand van enkele voorwaarden. In 2015 werden vijf aanvragen goedgekeurd wat leidde tot een toegekend steunbudget van bijna 9 mio euro. Dit is een sterke afname t.o.v. 2014 met acht aanvragen (14,4 mio euro).

Voor 2016 werd een totaal budget van 16 mio euro voorzien voor EP Plus en STRES.

Wij ondersteunen u bij de aanvraag en zorgen ervoor dat de communicatie tussen uw onderneming en de overheid op een optimale wijze verloopt. Voor meer info: info@deucalion.be

Receive our newsletter

 

Since 1994, Deucalion has been assisting Belgian companies in their relations with the Flemish, Walloon, Brussels and European authorities. Our clients often carry out investment projects, or projects with an innovative or ecological character, and they are looking for support from the authorities. As a privileged partner, Deucalion makes sure that the communication between the company and the authorities runs smoothly.

 

More specifically, Deucalion has been the Belgian market leader for 25 years in subsidy advice, where it mediates for large, medium-sized and small companies in the Flemish, Walloon and Brussels-Capital Regions. This means that Deucalion can also develop the following activities for your company:(...)