Receive our newsletter

Flanders Ecology


De Ecologiepremie Plus

Bedrijven die in Vlaanderen bepaalde ecologische investeringen doen kunnen een steun aanvragen onder de vorm van de Ecologiepremie Plus. Het belangrijkste verschil met de Ecologiepremie Call is dat indien men voldoet aan de voorwaarden, de steun wordt toegekend. Het betreft hier bijgevolg niet langer een wedstrijdformule. 

Het bedrag van de ecologiepremie wordt bepaald door:


-    de ecoklasse waartoe een technologie behoort op basis van
     zijn ecologiegetal;


-    of men een KMO of een grote onderneming is.

Op basis van deze criteria zal de ecologiepremie variëren tussen de 5% en de 30%.

Deze percentages kan men verhogen door de subsidiebonus indien men beschikt over een geldige energie-, milieu- of eco-efficiëntiescan, een Milieucharter of Duurzaamheidscharter of een gecertificeerd milieumanagementsysteem (ISO 14001 / EN 16001 / EMAS). Grote ondernemingen kunnen enkel voor een gecertificeerd milieumanagementsysteem een subsidiebonus bekomen. 

Receive our newsletter

 

Since 1994, Deucalion has been assisting Belgian companies in their relations with the Flemish, Walloon, Brussels and European authorities. Our clients often carry out investment projects, or projects with an innovative or ecological character, and they are looking for support from the authorities. As a privileged partner, Deucalion makes sure that the communication between the company and the authorities runs smoothly.

 

More specifically, Deucalion has been the Belgian market leader for 25 years in subsidy advice, where it mediates for large, medium-sized and small companies in the Flemish, Walloon and Brussels-Capital Regions. This means that Deucalion can also develop the following activities for your company:(...)