Receive our newsletter

Flanders Ecology


De Ecologiepremie Plus

Bedrijven die in Vlaanderen bepaalde ecologische investeringen doen kunnen een steun aanvragen onder de vorm van de Ecologiepremie Plus. Het belangrijkste verschil met de Ecologiepremie Call is dat indien men voldoet aan de voorwaarden, de steun wordt toegekend. Het betreft hier bijgevolg niet langer een wedstrijdformule. 

Het bedrag van de ecologiepremie wordt bepaald door:


-    de ecoklasse waartoe een technologie behoort op basis van
     zijn ecologiegetal;


-    of men een KMO of een grote onderneming is.

Op basis van deze criteria zal de ecologiepremie variëren tussen de 5% en de 30%.

Deze percentages kan men verhogen door de subsidiebonus indien men beschikt over een geldige energie-, milieu- of eco-efficiëntiescan, een Milieucharter of Duurzaamheidscharter of een gecertificeerd milieumanagementsysteem (ISO 14001 / EN 16001 / EMAS). Grote ondernemingen kunnen enkel voor een gecertificeerd milieumanagementsysteem een subsidiebonus bekomen. 

Receive our newsletter