Receive our newsletter

Flanders Ecology


Ecologiepremie: bezint (nog wat vroeger) eer ge begint…

Net zoals voorheen dient uw aanvraag ingediend te worden vóór de start van uw investeringsproject. In tegenstelling tot vroeger echter kunt u ten vroegste de eerste dag van de maand die volgt op de maand van indiening, starten met uw investering en het ontvangen van de eerste facturen.

De aanvraag moet dus in de maand die voorafgaat aan de maand waarin de investeringen werkelijk starten, worden ingediend. Indien u dus bv. een ecologie-investering voorziet in januari 2017 is het van groot belang uw aanvraag voor een ecologiepremie reeds in te leiden in december 2016.

Dezelfde regeling geldt overigens voor de nieuwe subsidie-aanvragen ingeleid in het kader van de strategische transformatiesteun.

Receive our newsletter

 

Since 1994, Deucalion has been assisting Belgian companies in their relations with the Flemish, Walloon, Brussels and European authorities. Our clients often carry out investment projects, or projects with an innovative or ecological character, and they are looking for support from the authorities. As a privileged partner, Deucalion makes sure that the communication between the company and the authorities runs smoothly.

 

More specifically, Deucalion has been the Belgian market leader for 25 years in subsidy advice, where it mediates for large, medium-sized and small companies in the Flemish, Walloon and Brussels-Capital Regions. This means that Deucalion can also develop the following activities for your company:(...)