Receive our newsletter

Flanders Ecology


Ecologiepremie Plus: aangepaste lijst van gesubsidieerde technologieën

Via de Ecologiepremie Plus kunnen ondernemingen die ecologie-investeringen zullen uitvoeren in het Vlaamse Gewest genieten van een financiële tegemoetkoming. De Vlaamse overheid wil hiermee ondernemingen stimuleren om hun productieproces milieuvriendelijk en energiezuinig te organiseren en zij neemt daarbij een gedeelte van de extra investeringskosten die een dergelijke investering met zich meebrengt, voor haar rekening. Enkel technologieën die vermeld staan op de limitatieve lijst komen in aanmerking voor subsidiëring. Deze limitatieve lijst met technologieën wordt jaarlijks herzien. De nieuwe technologieënlijst zal van toepassing zijn op steunaanvragen ingediend vanaf 21 april 2016.

Dit zijn de belangrijkste aanpassingen in vergelijking met de vorige lijst.

 • De zeven technologieën die betrekking hadden op ondiepe geothermie en warmtepompen worden vervangen door één nieuwe technologie met nummer 201050 voor het ‘aanwenden van geothermische warmte’.
 • De twee technologieën die betrekking hadden op anaerobe fermentatie worden vervangen door één nieuwe met nummer 201052 voor de ‘productie van warmte op basis van de vergisting van biomassa of afvalwater’.
 • Van de technologieën 553, 1300, 1303 en 200001 is de meerkost geactualiseerd.
 • Volgende technologieën werden toegevoegd:
  • T 201051 ‘ombouw van transportmiddelen naar systemen met een brandstofcelsysteem op waterstof voor de aandrijving van het transportmiddel inclusief offroad’
  • T 201053 ‘professionele vaatwasser met geïntegreerde warmtepomp’
  • T 201054 ‘on-site productie van zuurstof’
  • T 201057 ‘tankinfrastructuur voor waterstof’

Receive our newsletter

 

Since 1994, Deucalion has been assisting Belgian companies in their relations with the Flemish, Walloon, Brussels and European authorities. Our clients often carry out investment projects, or projects with an innovative or ecological character, and they are looking for support from the authorities. As a privileged partner, Deucalion makes sure that the communication between the company and the authorities runs smoothly.

 

More specifically, Deucalion has been the Belgian market leader for 25 years in subsidy advice, where it mediates for large, medium-sized and small companies in the Flemish, Walloon and Brussels-Capital Regions. This means that Deucalion can also develop the following activities for your company:(...)