Receive our newsletter

Flanders Ecology


EP-Plus: nieuwe lijst van gesubsidieerde technologieën goedgekeurd

Indien uw bedrijf investeert in één van de technologieën die staan vermeld in de nieuw goedgekeurde zg. 'limitatieve technologieënlijst', kan het aanspraak maken op een ecologiepremie. De nieuwe lijst is van kracht vanaf 1/7/2015, en er zijn deze keer slechts 33 technologieën geselecteerd... Deze zijn opgedeeld in milieutechnologieën; energiebesparende technologieën; warmtekrachtkoppeling (WKK) en hernieuwbare energie.

Volgende technologieën zijn uitgesloten van de ecologiepremie: ecologie-investeringen die in aanmerking komen voor steunverlening via warmtekrachtcertificaten en via groenestroomcertificaten (bv. zonnepanelen en windturbines).

Receive our newsletter

 

Since 1994, Deucalion has been assisting Belgian companies in their relations with the Flemish, Walloon, Brussels and European authorities. Our clients often carry out investment projects, or projects with an innovative or ecological character, and they are looking for support from the authorities. As a privileged partner, Deucalion makes sure that the communication between the company and the authorities runs smoothly.

 

More specifically, Deucalion has been the Belgian market leader for 25 years in subsidy advice, where it mediates for large, medium-sized and small companies in the Flemish, Walloon and Brussels-Capital Regions. This means that Deucalion can also develop the following activities for your company:(...)