Ontvang onze nieuwsbrief

Vlaanderen Investeringen


100.000 euro subsidie voor uw goederenvervoer?

De Vlaamse overheid trekt vanaf 2017 jaarlijks 36,3 mio euro uit voor wie investeert in ecologisch en veilig goederenvervoer. Een individuele onderneming zal hiervoor tot 100 000 euro aan subsidies kunnen ontvangen in de periode 2022-2024.

Een onderneming, in het bezit van minstens een voertuig > 3,5 ton, kan een subsidie aanvragen die tot 80% van de uitgaven voor alle investeringen ter bevordering van ecologisch en veilig goederenverkeer terugbetaalt. Alle investeringen die dateren na 1 januari 2017 komen in aanmerking, op voorwaarde dat deze in een van volgende categorieën kunnen ingedeeld worden:

-          uitgaven voor rijassistentiesystemen ter bevordering van energiezuinig en verkeersveilig rijgedrag

-          uitgaven voor extra veiligheidsvoorzieningen die verder gaan dan de wet voorschrijft

-          uitgaven voor extra voorzieningen met een positieve impact op het milieu en op geluidslast

-          uitgaven voor maatregelen ter bevordering van de efficiëntie

-          uitgaven voor maatregelen ter bevordering van de ergonomische vormgeving van de bestuurdersplaats

-          uitgaven voor maatregelen ter vermijding van diefstal.

Per voertuig opgenomen in uw subsidieaanvraag kan tot 3.000 euro subsidie bekomen worden. U kunt uw subsidie aanvragen voor investeringen vanaf 1.000 euro. 

Indien u reeds dergelijke uitgaven uitvoerde, of deze plant, en u alvast uw subsidieaanvraag wil voorbereiden, kunt u steeds contact opnemen via onderstaande link.

Ontvang onze nieuwsbrief

  

 

Sinds 1994 begeleidt Deucalion Belgische ondernemingen in hun betrekkingen met de Vlaamse, Waalse, Brusselse en Europese overheid. Vaak voeren onze klanten investeringsprojecten uit, of projecten met een innovatief of ecologisch karakter, en zijn zij op zoek naar ondersteuning vanwege de overheid. Deucalion zorgt er, als bevoorrechte partner, voor dat de communicatie tussen de onderneming en de overheid op een optimale wijze verloopt.

 

Meer specifiek is Deucalion 25 jaar Belgisch marktleider in subsidie-adviezen, waar zij zowel in het Vlaamse, Waalse als Brussels Hoofdstedelijk Gewest bemiddelt voor grote, middelgrote en kleine ondernemingen. Dit betekent dat Deucalion ook voor uw bedrijf volgende activiteiten kan ontwikkelen:(...)