Ontvang onze nieuwsbrief

Vlaanderen Innovatie


50% steun voor het KMO-ontwikkelingsproject

 

De Vlaamse overheid voorziet vanaf dit jaar financiële steun, tot 50% van de projectbegroting, voor KMO’s die enkele hindernissen willen overwinnen tijdens het uitwerken van een innovatief idee. Dit kadert in de nieuwe subsidiemaatregel ‘ontwikkelingsproject’. Deze steun is erop gericht om innovatieve ideeën, die een effectieve impact kunnen hebben op de groei van de onderneming, op korte termijn succesvol te kunnen ontwikkelen. In de ontwikkelingsfase wordt dan gewerkt aan een volledig of beduidend nieuw product, proces, dienst of concept. Dit product, proces, dienst of concept is een cruciale factor in de uitwerking van de nieuwe business case voor de onderneming.

Omdat deze ontwikkelingsfase risico’s en investeringen in middelen, mensen en tijd inhoudt voor de onderneming, biedt de Vlaamse overheid financiële steun om het project doortastender te kunnen uitvoeren.

De subsidie kan vanaf begin dit jaar aangevraagd worden. Het is aangeraden de aanvraag goed voor te bereiden. Er wordt o.m. gevraagd een uitgewerkte business case en kostenmodel voor te leggen. De aanvraag wordt onder andere beoordeeld op basis van de inhoud van de business case. Twee elementen zijn daarvoor van essentieel belang:

  • Een onderbouwde business case: er moet voldoende potentieel zijn voor de groei van de onderneming. Dit wordt aangetoond door een duidelijke beschrijving van de te overwinnen hindernissen, omschrijving van de nodige middelen, alsook de verwachte return.

  • Kennis verwerven:de ontwikkeling die zal uitgevoerd worden om het innovatief idee tot stand te brengen, brengt de verwerving van nieuwe kennis en inzichten met zich mee. Het innovatief idee wijkt dus af van de dagelijkse activiteit van de onderneming.

 

Voor meer informatie omtrent het ‘ontwikkelingsproject’, de aanvraagprocedure en subsidiabele kosten, kunt u ons steeds vrijblijvend contacteren via de contactknop hieronder.

 

Wij verwijzen tevens naar de andere artikelen mbt. KMO-groeisubsidie, ontwikkelingsproject en onderzoeksproject op onze site. Hieronder treft u een overzicht :

 

 

KMO-groeisubsidie

Ontwikkelingsproject

Onderzoeksproject

Doel

stimuleren groeitraject

korte termijn, resultaatsgericht, duidelijke innovatiegedreven businesscase

kennisintensief, onderzoeksgedreven, lange termijn visie & strategie

Min investerings-bedrag

20 000 euro

Min steun van 25 000 euro

Min steun van 100 000 euro

Max subsidie (euro)

25 000 euro per project, max 2 projecten per jaar

onbeperkt max 2 projecten per jaar

onbeperkt max 2 projecten per jaar

Max subsidie (%)

50%

25 - 50%

25 - 60%

Welke kost wordt gesubsidieerd

consultancy (extern) en aanwerving (intern) (1e werkjaar)

personeelskosten en overige kosten bedrijfspartners en uitbestedingen bij onderzoekspartners en onderaannemers

personeelskosten en overige kosten bedrijfspartners en uitbestedingen bij onderzoekspartners en onderaannemers

Termijn project

24 maanden

24 maanden

36 maanden

Extra steun

n.v.t.

20 % voor KO of 10 % voor MO of bij samenwerking twee onafhankelijke bedrijven (minstens 1 KMO)

20 % voor KO of 10 % voor MO of bij samenwerking twee onafhankelijke bedrijven (minstens 1 KMO)

(Toegevoegd op 30/03/2018)

 

Ontvang onze nieuwsbrief

  

 

Sinds 1994 begeleidt Deucalion Belgische ondernemingen in hun betrekkingen met de Vlaamse, Waalse, Brusselse en Europese overheid. Vaak voeren onze klanten investeringsprojecten uit, of projecten met een innovatief of ecologisch karakter, en zijn zij op zoek naar ondersteuning vanwege de overheid. Deucalion zorgt er, als bevoorrechte partner, voor dat de communicatie tussen de onderneming en de overheid op een optimale wijze verloopt.

 

Meer specifiek is Deucalion 25 jaar Belgisch marktleider in subsidie-adviezen, waar zij zowel in het Vlaamse, Waalse als Brussels Hoofdstedelijk Gewest bemiddelt voor grote, middelgrote en kleine ondernemingen. Dit betekent dat Deucalion ook voor uw bedrijf volgende activiteiten kan ontwikkelen:(...)