Ontvang onze nieuwsbrief

Brussel Ecologie


80.000 euro aan premies voor de aanschaf van energie-efficiënte koelapparatuur

Wil uw onderneming investeren in energiebesparing of hernieuwbare energieproductie? Uw investering kan in aanmerking komen voor een subsidie van 40% tot een maximum van € 80.000 per jaar, op voorwaarde dat ze betrekking heeft op een van de volgende gebieden:

 • een aanzienlijke verbetering van de energie-efficiëntie van koelapparatuur, naar behoren gemotiveerd door een technisch rapport;
 • de thermische isolatie van uw gebouwen, indien deze meer dan 5 jaar oud zijn;
 • de vervanging van uw verlichting door een meer energie-efficiënte installatie, de installatie van een natuurlijke lichtput;
 • opwekking van energie uit hernieuwbare, niet met fossiele brandstoffen gestookte bronnen (bv. fotovoltaïsche panelen of een warmtepomp);
 • warmtekrachtkoppeling (warmtekrachtkoppeling, trigeneratie);
 • het vervangen van uw ketel door een gecertificeerde condensatieketel of het vervangen van een conventionele brander door een modulerende of tweetraps brander;
 • passieve koelsystemen te installeren;
 • de toevoeging of vervanging van meettoestellen indien u daardoor de energie-efficiëntie van uw installaties kunt verbeteren;

Let op. Steun voor energiebesparing en de productie van hernieuwbare energie is voorbehouden aan bepaalde specifieke sectoren van activiteit:

 • Be- en verwerkende industrie
 • Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en airconditioning
 • Productie en distributie van water; riolering, afvalbeheer en sanering
 • Groot- en detailhandel; reparatie van auto's en motorfietsen
 • Verschaffen van accommodatie en maaltijden
 • Andere dienstverlenende activiteiten

Deze steun is niet langer van toepassing op alle nieuwe aanvragen vanaf 01/12/2018

Ontvang onze nieuwsbrief

  

 

Sinds 1994 begeleidt Deucalion Belgische ondernemingen in hun betrekkingen met de Vlaamse, Waalse, Brusselse en Europese overheid. Vaak voeren onze klanten investeringsprojecten uit, of projecten met een innovatief of ecologisch karakter, en zijn zij op zoek naar ondersteuning vanwege de overheid. Deucalion zorgt er, als bevoorrechte partner, voor dat de communicatie tussen de onderneming en de overheid op een optimale wijze verloopt.

 

Meer specifiek is Deucalion 25 jaar Belgisch marktleider in subsidie-adviezen, waar zij zowel in het Vlaamse, Waalse als Brussels Hoofdstedelijk Gewest bemiddelt voor grote, middelgrote en kleine ondernemingen. Dit betekent dat Deucalion ook voor uw bedrijf volgende activiteiten kan ontwikkelen:(...)