Ontvang onze nieuwsbrief

Vlaanderen Ecologie


De Ecologiepremie Plus

Bedrijven die in Vlaanderen bepaalde ecologische investeringen doen kunnen een steun aanvragen onder de vorm van de Ecologiepremie Plus. Het belangrijkste verschil met de Ecologiepremie Call is dat indien men voldoet aan de voorwaarden, de steun wordt toegekend. Het betreft hier bijgevolg niet langer een wedstrijdformule. 

Het bedrag van de ecologiepremie wordt bepaald door:


-    de ecoklasse waartoe een technologie behoort op basis van
     zijn ecologiegetal;


-    of men een KMO of een grote onderneming is.

Op basis van deze criteria zal de ecologiepremie variëren tussen de 5% en de 30%.

Deze percentages kan men verhogen door de subsidiebonus indien men beschikt over een geldige energie-, milieu- of eco-efficiëntiescan, een Milieucharter of Duurzaamheidscharter of een gecertificeerd milieumanagementsysteem (ISO 14001 / EN 16001 / EMAS). Grote ondernemingen kunnen enkel voor een gecertificeerd milieumanagementsysteem een subsidiebonus bekomen. 

Ontvang onze nieuwsbrief

  

 

Sinds 1994 begeleidt Deucalion Belgische ondernemingen in hun betrekkingen met de Vlaamse, Waalse, Brusselse en Europese overheid. Vaak voeren onze klanten investeringsprojecten uit, of projecten met een innovatief of ecologisch karakter, en zijn zij op zoek naar ondersteuning vanwege de overheid. Deucalion zorgt er, als bevoorrechte partner, voor dat de communicatie tussen de onderneming en de overheid op een optimale wijze verloopt.

 

Meer specifiek is Deucalion 25 jaar Belgisch marktleider in subsidie-adviezen, waar zij zowel in het Vlaamse, Waalse als Brussels Hoofdstedelijk Gewest bemiddelt voor grote, middelgrote en kleine ondernemingen. Dit betekent dat Deucalion ook voor uw bedrijf volgende activiteiten kan ontwikkelen:(...)