Ontvang onze nieuwsbrief

Vlaanderen Ecologie


Ecologiepremie: bezint (nog wat vroeger) eer ge begint…

Net zoals voorheen dient uw aanvraag ingediend te worden vóór de start van uw investeringsproject. In tegenstelling tot vroeger echter kunt u ten vroegste de eerste dag van de maand die volgt op de maand van indiening, starten met uw investering en het ontvangen van de eerste facturen.

De aanvraag moet dus in de maand die voorafgaat aan de maand waarin de investeringen werkelijk starten, worden ingediend. Indien u dus bv. een ecologie-investering voorziet in januari 2017 is het van groot belang uw aanvraag voor een ecologiepremie reeds in te leiden in december 2016.

Dezelfde regeling geldt overigens voor de nieuwe subsidie-aanvragen ingeleid in het kader van de strategische transformatiesteun.

Ontvang onze nieuwsbrief

  

 

Sinds 1994 begeleidt Deucalion Belgische ondernemingen in hun betrekkingen met de Vlaamse, Waalse, Brusselse en Europese overheid. Vaak voeren onze klanten investeringsprojecten uit, of projecten met een innovatief of ecologisch karakter, en zijn zij op zoek naar ondersteuning vanwege de overheid. Deucalion zorgt er, als bevoorrechte partner, voor dat de communicatie tussen de onderneming en de overheid op een optimale wijze verloopt.

 

Meer specifiek is Deucalion 25 jaar Belgisch marktleider in subsidie-adviezen, waar zij zowel in het Vlaamse, Waalse als Brussels Hoofdstedelijk Gewest bemiddelt voor grote, middelgrote en kleine ondernemingen. Dit betekent dat Deucalion ook voor uw bedrijf volgende activiteiten kan ontwikkelen:(...)