Ontvang onze nieuwsbrief

Vlaanderen Ecologie


Ecologiepremie Plus: aangepaste lijst van gesubsidieerde technologieën

Via de Ecologiepremie Plus kunnen ondernemingen die ecologie-investeringen zullen uitvoeren in het Vlaamse Gewest genieten van een financiële tegemoetkoming. De Vlaamse overheid wil hiermee ondernemingen stimuleren om hun productieproces milieuvriendelijk en energiezuinig te organiseren en zij neemt daarbij een gedeelte van de extra investeringskosten die een dergelijke investering met zich meebrengt, voor haar rekening. Enkel technologieën die vermeld staan op de limitatieve lijst komen in aanmerking voor subsidiëring. Deze limitatieve lijst met technologieën wordt jaarlijks herzien. De nieuwe technologieënlijst zal van toepassing zijn op steunaanvragen ingediend vanaf 21 april 2016.

Dit zijn de belangrijkste aanpassingen in vergelijking met de vorige lijst.

 • De zeven technologieën die betrekking hadden op ondiepe geothermie en warmtepompen worden vervangen door één nieuwe technologie met nummer 201050 voor het ‘aanwenden van geothermische warmte’.
 • De twee technologieën die betrekking hadden op anaerobe fermentatie worden vervangen door één nieuwe met nummer 201052 voor de ‘productie van warmte op basis van de vergisting van biomassa of afvalwater’.
 • Van de technologieën 553, 1300, 1303 en 200001 is de meerkost geactualiseerd.
 • Volgende technologieën werden toegevoegd:
  • T 201051 ‘ombouw van transportmiddelen naar systemen met een brandstofcelsysteem op waterstof voor de aandrijving van het transportmiddel inclusief offroad’
  • T 201053 ‘professionele vaatwasser met geïntegreerde warmtepomp’
  • T 201054 ‘on-site productie van zuurstof’
  • T 201057 ‘tankinfrastructuur voor waterstof’

Ontvang onze nieuwsbrief

  

 

Sinds 1994 begeleidt Deucalion Belgische ondernemingen in hun betrekkingen met de Vlaamse, Waalse, Brusselse en Europese overheid. Vaak voeren onze klanten investeringsprojecten uit, of projecten met een innovatief of ecologisch karakter, en zijn zij op zoek naar ondersteuning vanwege de overheid. Deucalion zorgt er, als bevoorrechte partner, voor dat de communicatie tussen de onderneming en de overheid op een optimale wijze verloopt.

 

Meer specifiek is Deucalion 25 jaar Belgisch marktleider in subsidie-adviezen, waar zij zowel in het Vlaamse, Waalse als Brussels Hoofdstedelijk Gewest bemiddelt voor grote, middelgrote en kleine ondernemingen. Dit betekent dat Deucalion ook voor uw bedrijf volgende activiteiten kan ontwikkelen:(...)