Ontvang onze nieuwsbrief

Brussel Ecologie


Energiepremies 2019: totale begroting van 18 miljoen en een verhoging van 2 premies

Dit jaar concentreert de Brusselse regering zich op isolatie en warmte, met een budget van 18 miljoen euro. Door een gebouw te isoleren, te kiezen voor een beter verwarmingssysteem of een bestaande verwarmingsinstallatie te regelen, kunnen zowel de energiefacturen worden verlaagd als het comfort van de werknemers worden verbeterd. De premie voor het isoleren van muren aan de buitenkant en de premie voor het vervangen van boilers worden in 2019 met 40% verhoogd.

Het totaal van alle energiepremies die in 2019 worden toegekend, mag niet meer bedragen dan 200 000 euro per gebouw.

Nieuw is ook dat het aanvraagformulier voor de premie is vereenvoudigd en dat de aanvraag nu kan worden ingediend tot twaalf maanden na ontvangst van de eindfactuur voor de werkzaamheden. Gemiddeld ontvangt u de betaling binnen 8 weken nadat u alle documenten hebt ingediend.

Ontvang onze nieuwsbrief

  

 

Sinds 1994 begeleidt Deucalion Belgische ondernemingen in hun betrekkingen met de Vlaamse, Waalse, Brusselse en Europese overheid. Vaak voeren onze klanten investeringsprojecten uit, of projecten met een innovatief of ecologisch karakter, en zijn zij op zoek naar ondersteuning vanwege de overheid. Deucalion zorgt er, als bevoorrechte partner, voor dat de communicatie tussen de onderneming en de overheid op een optimale wijze verloopt.

 

Meer specifiek is Deucalion 25 jaar Belgisch marktleider in subsidie-adviezen, waar zij zowel in het Vlaamse, Waalse als Brussels Hoofdstedelijk Gewest bemiddelt voor grote, middelgrote en kleine ondernemingen. Dit betekent dat Deucalion ook voor uw bedrijf volgende activiteiten kan ontwikkelen:(...)