Ontvang onze nieuwsbrief

Brussel Investeringen


Financiële leasing gesubsidieerd door het Brussels Gewest

De aankoop van uw bedrijfsuitrusting, meubilair, onroerend goed of bedrijfswagen in de vorm van een leasing wordt onder bepaalde voorwaarden gesubsidieerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

- In alle gevallen moeten de in de vorm van leasing aangekochte goederen gedurende vijf jaar worden gebruikt door de onderneming die de premie aanvraagt en die zich in Brussel bevindt vanaf de datum van de factuur, ongeacht de duur van het leasingcontract;

- Het bedrag exclusief BTW van de aankoop moet worden opgenomen in rubriek 2 van de rekeningen van de vaste activa van uw boekhouding;

- Indien de zetel van uw onderneming in een ontwikkelingszone is gevestigd: het leasingcontract voor uitsluitend bedrijfsuitrusting en meubilair moet een symbolische aankoopoptie vermelden. De onderneming zal een verklaring op erewoord moeten afleggen dat zij zich ertoe verbindt het goed aan het einde van de leasingperiode te kopen. Deze voorwaarde is van kracht sinds 1 juli 2016 en is niet van toepassing op aanvragen die vóór die datum zijn ingediend, noch op bedrijfsvoertuigen of onroerend goed.

De bonus kan worden aangevraagd na de ondertekening van het leasingcontract, maar vóór de datum van de factuur aan de leasingmaatschappij en vóór een eventuele eerste betaling.

Ontvang onze nieuwsbrief

  

 

Sinds 1994 begeleidt Deucalion Belgische ondernemingen in hun betrekkingen met de Vlaamse, Waalse, Brusselse en Europese overheid. Vaak voeren onze klanten investeringsprojecten uit, of projecten met een innovatief of ecologisch karakter, en zijn zij op zoek naar ondersteuning vanwege de overheid. Deucalion zorgt er, als bevoorrechte partner, voor dat de communicatie tussen de onderneming en de overheid op een optimale wijze verloopt.

 

Meer specifiek is Deucalion 25 jaar Belgisch marktleider in subsidie-adviezen, waar zij zowel in het Vlaamse, Waalse als Brussels Hoofdstedelijk Gewest bemiddelt voor grote, middelgrote en kleine ondernemingen. Dit betekent dat Deucalion ook voor uw bedrijf volgende activiteiten kan ontwikkelen:(...)