Ontvang onze nieuwsbrief

Vlaanderen Investeringen


Help, de groeipremie-inspecteur komt op bezoek!

Een aantal bedrijven hebben nog dossiers lopen in het kader van de eind 2008 ter ziele gegane groeipremie. Zij dienen, ter gelegenheid van de eindinspectie die in het kader van dergelijk dossier wordt uitgevoerd door de diensten van het Agentschap Ondernemen, enkele belangrijke items goed voor ogen te houden. Voornamelijk in het kader van volgende items wordt eerder toegekende steun niet uitbetaald en/of teruggevorderd :

 

  • afwijkingen van de opgegeven eigen middelen : eigen middelen worden in het kader van een groeipremiedossier gedefinieerd als het totaal, over alle boekjaren waarover de investering vervat in het dossier loopt, van de boekhoudposten 630 (afschrijvingen) + 9903 (winst/verlies vóór belasting, indien verlies dient dit dus in mindering te worden gebracht), evenals eventuele fluctuatie in de posten 10 en/of 11. Dit totaal mag maximaal 20 % lager liggen (30 % voor startende bedrijven) dan het totaal van de in het kader van het dossier opgegeven eigen middelen; in het geval er in de loop van het project een positieve fluctuatie heeft plaatsgevonden in R/C kan deze worden meegeteld indien deze in het eerstvolgende jaar na het beëindigen van het project wordt omgezet in kapitaal;

 

  • foutieve verklaringen in het kader van het opvragen van de resp. schijven. De resp. schijven van een toegekende groeipremie kunnen op de volgende wijze worden opgevraagd :

 

                  a. in het geval de investering werd gestart en de eerste factuur werd ontvangen, kan 30 % van

                  de toegekende steun worden opgevraagd;

                  b. in het geval de voorziene investering voor de helft (vanaf de calls 2008: 60 %!) werd

                  gerealiseerd en gefactureerd, kan 60 % van de toegekende steun worden opgevraagd;

                  c. in het geval de investering reeds volledig werd gerealiseerd en gefactureerd kan de

                  volledige steun worden opgevraagd.

 

            Nota: in het kader van enkele calls werd dit ritme licht versneld - contacteer ons bij twijfel...

 

  • bij het opvragen van de steun mag de laatste factuur maximaal 6 maanden oud zijn!

Ontvang onze nieuwsbrief

  

 

Sinds 1994 begeleidt Deucalion Belgische ondernemingen in hun betrekkingen met de Vlaamse, Waalse, Brusselse en Europese overheid. Vaak voeren onze klanten investeringsprojecten uit, of projecten met een innovatief of ecologisch karakter, en zijn zij op zoek naar ondersteuning vanwege de overheid. Deucalion zorgt er, als bevoorrechte partner, voor dat de communicatie tussen de onderneming en de overheid op een optimale wijze verloopt.

 

Meer specifiek is Deucalion 25 jaar Belgisch marktleider in subsidie-adviezen, waar zij zowel in het Vlaamse, Waalse als Brussels Hoofdstedelijk Gewest bemiddelt voor grote, middelgrote en kleine ondernemingen. Dit betekent dat Deucalion ook voor uw bedrijf volgende activiteiten kan ontwikkelen:(...)