Ontvang onze nieuwsbrief

Vlaanderen Investeringen


Hogere subsidie voor middelgrote investeerders in Walloniƫ

Vlaamse ondernemingen die in het Waalse Gewest investeren en een subsidie wensen te bekomen dienen rekening te houden met een aantal nieuwigheden. Deze nieuwe voorwaarden werden van kracht vanaf 15 november jl. Vooral volgende wijzigingen zijn van belang:
- middelgrote ondernemingen, niet gelegen in een zg. ontwikkelingszone, zullen voortaan van een hogere steun kunnen genieten, nl. 10% in de plaats van 6,5% van het investeringsbedrag;
- kleine en middelgrote ondernemingen die extra werkgelegenheid creëren zullen buiten ontwikkelingszone van een hogere bijkomende steun kunnen genieten, die vanaf nu kan oplopen tot 6% van het investeringsbedrag;
- de 'bijzondere' criteria werden hergedefinieerd. Voortaan wordt er extra steun toegekend in geval van innovatie en internationalisering, en ook is er voorzien in een sectorieel criterium;
- vanaf nu zijn alle ondernemingen verplicht minstens 80% van het ingeleide investeringsprogramma ook te realiseren, willen zij de toegekende subsidie niet verliezen;
- slecht nieuws voor de zg. 'très petites entreprises': deze categorie komt te vervallen, en wordt ingebouwd in de categorie van de 'petites entreprises', wat in de meeste gevallen tot een lagere effectieve steun zal leiden.

Ontvang onze nieuwsbrief

  

 

Sinds 1994 begeleidt Deucalion Belgische ondernemingen in hun betrekkingen met de Vlaamse, Waalse, Brusselse en Europese overheid. Vaak voeren onze klanten investeringsprojecten uit, of projecten met een innovatief of ecologisch karakter, en zijn zij op zoek naar ondersteuning vanwege de overheid. Deucalion zorgt er, als bevoorrechte partner, voor dat de communicatie tussen de onderneming en de overheid op een optimale wijze verloopt.

 

Meer specifiek is Deucalion 25 jaar Belgisch marktleider in subsidie-adviezen, waar zij zowel in het Vlaamse, Waalse als Brussels Hoofdstedelijk Gewest bemiddelt voor grote, middelgrote en kleine ondernemingen. Dit betekent dat Deucalion ook voor uw bedrijf volgende activiteiten kan ontwikkelen:(...)