Ontvang onze nieuwsbrief

Vlaanderen Investeringen


Investeringssteun voor strategische transformatieprojecten

De Vlaamse overheid heeft met ingang van 1/01/2022 essentiële wijzigingen doorgevoerd in de subsidies die zij verstrekt ten gunste van bedrijven die grote investeringsprojecten uitvoeren. Het betreft hier investeringen die de 1 mio euro overschrijden, uit te voeren in drie jaar. Bedrijven die dergelijke projecten uitvoeren kunnen een subsidieaanvraag inleiden, die wordt beoordeeld aan de hand van een lijst van parameters, waarbij innovatie, duurzaamheid en internationalisering centraal staan.

Aan de hand van het voorleggen van een zg. transformatieplan dient te worden geïllustreerd dat het project een 'transformerend karakter' heeft. D.w.z. dat eenvoudige, periodiek terugkerende investeringen door de Vlaamse overheid niet langer gesubsidieerd worden.

Tevens dient de aanvragende ondernemingen het stimulerende karakter van de overheidssteun aan te tonen, middels een vergelijking tussen de investeringen/opleidingen die in elk geval (dus ook zonder de steun) zouden doorgaan, versus de extra investeringen/opleidingen.

 

De subsidie bedraagt 8% voor investeringen en 20% voor opleidingen, berekend vanuit het subsidiabele investeringsbedrag. De maximum steun die een onderneming kan ontvangen is begrensd tot 500.000 euro per jaar, tot 1 mio euro voor duurzame transformatieprojecten.

 

Belangrijk: de investeringen resp. opleidingen mogen niet starten vóór het dossier werd ingeleid! Ten gevolge van een strenger worden van de Europese richtlijnen geldt sinds 1/7/2014 ook een bestelbon als bewijs van start van een investering. 

Ontvang onze nieuwsbrief

  

 

Sinds 1994 begeleidt Deucalion Belgische ondernemingen in hun betrekkingen met de Vlaamse, Waalse, Brusselse en Europese overheid. Vaak voeren onze klanten investeringsprojecten uit, of projecten met een innovatief of ecologisch karakter, en zijn zij op zoek naar ondersteuning vanwege de overheid. Deucalion zorgt er, als bevoorrechte partner, voor dat de communicatie tussen de onderneming en de overheid op een optimale wijze verloopt.

 

Meer specifiek is Deucalion 25 jaar Belgisch marktleider in subsidie-adviezen, waar zij zowel in het Vlaamse, Waalse als Brussels Hoofdstedelijk Gewest bemiddelt voor grote, middelgrote en kleine ondernemingen. Dit betekent dat Deucalion ook voor uw bedrijf volgende activiteiten kan ontwikkelen:(...)