Ontvang onze nieuwsbrief

Vlaanderen Innovatie


Maakt uw bedrijf kans op 1 mio euro?

De Vlaamse overheid betaalt tot 1 mio euro uit aan bedrijven die transformeren. Maar hoe komt u te weten of uw onderneming daar een beroep op kan doen? In elk geval zet de overheid tegenwoordig zwaar in op innovatie. Vraag blijft dan of het investerings- of opleidinsproject dat u in de steigers hebt staan innovatief genoeg is. In wat volgt wordt geschetst op welke inhoudelijke vragen uw transformatieplan een antwoord moet bieden om in aanmerking te komen voor de steun. Bij twijfel is het in elk geval raadzaam ons te contacteren; wij bepalen dan, vrijblijvend, samen met u of u hier een kans maakt.

Het transformatieplan dat u dient op te stellen, beschrijft de krachtlijnen en mijlpalen van het innovatieve project en wordt door de overheid beoordeeld op drie niveaus:

-          het project en de bewaking op de implementatie;

-          de impact van het project op (de werking van) de onderneming;

-          de impact van het project op de Vlaamse Economie.

Het eerste projectniveau wordt getoetst aan twee parameters: ‘innovatie’ en ‘kwaliteit van het management’ . Het tweede niveau omhelst: ‘versterking van de onderneming’, ‘internationalisering’ en ‘(sociale en ecologische) verduurzaming’. Het derde niveau wordt niet verder onderverdeeld in parameters.

Bij de behandeling van een dossier wordt eerst en vooral het eerste niveau onderzocht. Wordt hierop de basisscore niet behaald, dan wordt de negatieve beslissing meteen overgemaakt aan de onderneming. Wordt op dit niveau wel de basisscore gehaald, worden ook de andere niveaus beoordeeld. Indien ook voor de overige parameters de basisscore wordt toegekend, wordt de subsidieaanvraag goedgekeurd.

Om voor de parameter innovatie de basisscore te bereiken moet, indien u KMO bent, geïnvesteerd worden in een ‘product, dienst of proces die voldoende vernieuwend is voor de sector’. De parameter ‘kwaliteit van het management’ wordt beoordeeld aan de hand van de ervaring van het projectteam, de procesopvolging en procesbeheer, en de financiering van het project.

Uit onze ervaring blijkt dat het nogal eens de parameter ‘innovatie’ is die roet in het eten gooit. Wordt er goed gescoord op innovatie, wordt het dossier vaak erg haalbaar. Let wel: het is niet zo dat de innovatie tot een ‘volstrekt nieuw’ product of procedé dient te leiden. Zij moet wel ‘voldoende vernieuwend’ zijn. Voer voor discussie alleszins.

Hieronder vindt u een overzicht van de te behalen basisscore per parameter voor KMO’s. Indien u vragen heeft omtrent dit beoordelingskader, of u de inhoudelijke krachtlijnen van uw project kort wil aftoetsen aan deze criteria, aarzel dan niet ons te contacteren via de knop onderaan deze pagina.

Niveau

Parameter

Entiteit

Basisscore

Project

Innovatie

KE

Goed

ME

Goed

Kwaliteit van het projectmanagement

KE

Goed

ME

Goed

Onderneming

Versterking van de onderneming

KE

Goed

ME

Goed

*Internationalisering

KE

Goed

ME

Goed

*Verduurzaming

KE

Goed

ME

Goed

Vlaamse economie

KE

Neutraal

ME

Goed

*voor deze parameters moet er slechts een van de twee de basisscores toegekend worden.

(Toegevoegd op 17/05/2018)

Ontvang onze nieuwsbrief

  

 

Sinds 1994 begeleidt Deucalion Belgische ondernemingen in hun betrekkingen met de Vlaamse, Waalse, Brusselse en Europese overheid. Vaak voeren onze klanten investeringsprojecten uit, of projecten met een innovatief of ecologisch karakter, en zijn zij op zoek naar ondersteuning vanwege de overheid. Deucalion zorgt er, als bevoorrechte partner, voor dat de communicatie tussen de onderneming en de overheid op een optimale wijze verloopt.

 

Meer specifiek is Deucalion 25 jaar Belgisch marktleider in subsidie-adviezen, waar zij zowel in het Vlaamse, Waalse als Brussels Hoofdstedelijk Gewest bemiddelt voor grote, middelgrote en kleine ondernemingen. Dit betekent dat Deucalion ook voor uw bedrijf volgende activiteiten kan ontwikkelen:(...)