Ontvang onze nieuwsbrief

Vlaanderen Ecologie


Meer technieken gesubsidieerd via Ecologiepremie Plus

Het Vlaamse Gewest kent een ‘Ecologiepremie Plus’ toe aan bedrijven die investeren in ecologischere en performantere (zuiverings-)installaties of vervoersmiddelen. Op deze manier wil het Vlaamse Gewest bedrijven stimuleren over te schakelen naar een meer milieuvriendelijke en energiezuinige manier van bedrijfsvoeren. De subsidie hangt af van:

- de technologie waarin geïnvesteerd wordt

- de grootte van de onderneming

- het al dan niet kunnen voorleggen van milieucharters of –certificaten (kan leiden tot een bonussteun)

De technologieën die in aanmerking komen voor dergelijke subsidie komen voor op de zogenaamde Limitatieve Technologieënlijst. Deze lijst wordt regelmatig geüpdatet, zo worden technologieën toegevoegd of verwijderd, of wordt het subsidiëringspercentage aangepast.

 

Onlangs werden 43 technologieën gekozen voor de vernieuwde lijst (23/05/2022), opgedeeld in volgende drie categorieën:

         - milieutechnologieën

         - energiebesparende technologieën

         - hernieuwbare energie

De subsidiëring wordt echter enkel berekend op de ‘essentiële elementen’ van de op de lijst voorkomende technologieën. Dit zijn de elementen die deze technologie onderscheiden van veelgebruikte methodes, en die ook de meerkost van de investering met zich meebrengen. De subsidiëring kan tussen 15 % en 55 % van de meerkost bedragen.

Ontvang onze nieuwsbrief

  

 

Sinds 1994 begeleidt Deucalion Belgische ondernemingen in hun betrekkingen met de Vlaamse, Waalse, Brusselse en Europese overheid. Vaak voeren onze klanten investeringsprojecten uit, of projecten met een innovatief of ecologisch karakter, en zijn zij op zoek naar ondersteuning vanwege de overheid. Deucalion zorgt er, als bevoorrechte partner, voor dat de communicatie tussen de onderneming en de overheid op een optimale wijze verloopt.

 

Meer specifiek is Deucalion 25 jaar Belgisch marktleider in subsidie-adviezen, waar zij zowel in het Vlaamse, Waalse als Brussels Hoofdstedelijk Gewest bemiddelt voor grote, middelgrote en kleine ondernemingen. Dit betekent dat Deucalion ook voor uw bedrijf volgende activiteiten kan ontwikkelen:(...)