Ontvang onze nieuwsbrief

Wallonië Investeringen


Primes à l'investissement cofinancées par l'Europe (FEDER)

Les nouvelles directives dans le cadre des investissements réalisés dans les zones de développement et cofinancés par l'Europe, qui peuvent profiter d'un subside jusqu'à 35% du montant investi sont de vigueur. Ces aides sont octroyées en fonction de différents critères : le nombre de nouveaux emplois créés et le type de projets (écologie, innovation, utilisation rationnelle de l'énergie, …).

 

Le critère principal pour pouvoir bénéficier de ce subside reste la création de nouveaux emplois. Entre les directives, de vigueur jusqu'au 30/6/2014, et les nouvelles directives, une nouveauté a été prévue : la petite entreprise devra créer minimum 4 nouveaux emplois au lieu de 5) et la moyenne entreprise 6 emplois (au lieu de 5).

 

Ces subsides seront d’application pour la période jusqu'à 2020. Les grandes entreprises sont exclues de cette aide.

Ontvang onze nieuwsbrief

  

 

Sinds 1994 begeleidt Deucalion Belgische ondernemingen in hun betrekkingen met de Vlaamse, Waalse, Brusselse en Europese overheid. Vaak voeren onze klanten investeringsprojecten uit, of projecten met een innovatief of ecologisch karakter, en zijn zij op zoek naar ondersteuning vanwege de overheid. Deucalion zorgt er, als bevoorrechte partner, voor dat de communicatie tussen de onderneming en de overheid op een optimale wijze verloopt.

 

Meer specifiek is Deucalion 25 jaar Belgisch marktleider in subsidie-adviezen, waar zij zowel in het Vlaamse, Waalse als Brussels Hoofdstedelijk Gewest bemiddelt voor grote, middelgrote en kleine ondernemingen. Dit betekent dat Deucalion ook voor uw bedrijf volgende activiteiten kan ontwikkelen:(...)