Ontvang onze nieuwsbrief

Vlaanderen Innovatie


Recupereer tot 60% van uw onderzoekskosten

De Vlaamse overheid zet sinds enkele jaren sterk in op financiële steun voor innovatieve bedrijven (KMO’s en GO’s). Vanaf begin dit jaar kan een subsidie aangevraagd worden die tot 60 % van het onderzoeksbudget dekt voor de ontwikkeling van nieuwe kennis voor de onderneming en de sector waarin deze onderneming werkzaam is.

De nieuwe kennis moet verworven worden door middel van een onderzoeksproject, dat op zijn beurt de basis kan vormen voor nieuwe of verbeterde diensten, producten of processen. Deze subsidiemaatregel richt zich op het steunen van onderzoeksprojecten die grensverleggend zijn, hoog risico met zich meedragen en kunnen leiden tot een belangrijke positieve impact voor het bedrijf en Vlaanderen.

Alle activiteiten rond een uitgewerkt onderzoeksproject kunnen gesubsidieerd worden, op voorwaarde dat deze kennisverwerving inhouden, of dit rechtstreeks ondersteunen. Het subsidiebedrag wordt bepaald aan de hand van volgende kosten:

  • de personeelskosten van de bedrijfspartners (op basis van menskracht en reële loonkosten);

  • de overige kosten van de bedrijfspartners;

  • eventuele uitbestedingen bij onderzoekspartners en onderaannemers;

  • eventuele uitzonderlijke grote kosten

Het is aangeraden de aanvraag goed voor te bereiden. Zo zal er gevraagd worden om een uitgewerkte business case en kostenmodel voor te leggen. De aanvraag wordt onder andere beoordeeld op basis van de inhoud van de business case.


Voor meer informatie omtrent het ‘onderzoeksproject’, de aanvraagprocedure en de mogelijke krachtlijnen van uw project, kunt u ons steeds vrijblijvend contacteren via de contactknop hieronder.


Wij verwijzen tevens naar de andere artikelen mbt. KMO-groeisubsidie, ontwikkelingsproject en onderzoeksproject op onze site. Hieronder treft u een overzicht :

 

 

 

KMO-groeisubsidie

Ontwikkelingsproject

Onderzoeksproject

Doel

stimuleren groeitraject

korte termijn, resultaatsgericht, duidelijke innovatiegedreven businesscase

kennisintensief, onderzoeksgedreven, lange termijn visie & strategie

Min investerings-bedrag

20 000 euro

Min steun van 25 000 euro

Min steun van 100 000 euro

Max subsidie (euro)

25 000 euro per project, max 2 projecten per jaar

onbeperkt max 2 projecten per jaar

onbeperkt max 2 projecten per jaar

Max subsidie (%)

50%

25 - 50%

25 - 60%

Welke kost wordt gesubsidieerd

consultancy (extern) en aanwerving (intern) (1e werkjaar)

personeelskosten en overige kosten bedrijfspartners en uitbestedingen bij onderzoekspartners en onderaannemers

personeelskosten en overige kosten bedrijfspartners en uitbestedingen bij onderzoekspartners en onderaannemers

Termijn project

24 maanden

24 maanden

36 maanden

Extra steun

n.v.t.

20 % voor KO of 10 % voor MO of bij samenwerking twee onafhankelijke bedrijven (minstens 1 KMO)

20 % voor KO of 10 % voor MO of bij samenwerking twee onafhankelijke bedrijven (minstens 1 KMO)

(Toegevoegd op 30/03/2018)

Ontvang onze nieuwsbrief

  

 

Sinds 1994 begeleidt Deucalion Belgische ondernemingen in hun betrekkingen met de Vlaamse, Waalse, Brusselse en Europese overheid. Vaak voeren onze klanten investeringsprojecten uit, of projecten met een innovatief of ecologisch karakter, en zijn zij op zoek naar ondersteuning vanwege de overheid. Deucalion zorgt er, als bevoorrechte partner, voor dat de communicatie tussen de onderneming en de overheid op een optimale wijze verloopt.

 

Meer specifiek is Deucalion 25 jaar Belgisch marktleider in subsidie-adviezen, waar zij zowel in het Vlaamse, Waalse als Brussels Hoofdstedelijk Gewest bemiddelt voor grote, middelgrote en kleine ondernemingen. Dit betekent dat Deucalion ook voor uw bedrijf volgende activiteiten kan ontwikkelen:(...)