Ontvang onze nieuwsbrief

Vlaanderen Innovatie


Subsidies voor groeiende en innoverende KMO’s

De Vlaamse overheid moedigt duurzame groei en innovatieve kennisopbouwende projecten aan door het uitreiken van subsidies aan kleine en middelgrote ondernemingen. Afhankelijk van het doel en de te subsidiëren kosten kunnen volgende subsidies aangevraagd worden:

- KMO-Groeisubsidie

- KMO-Haalbaarheidsstudie

- KMO-Innovatieproject

De KMO-Groeisubsidie kan aangevraagd worden wanneer een onderneming groeimogelijkheden (in omzet, VTE of investeringen) ziet, maar daarvoor de nodige strategische kennis niet in huis heeft. De subsidie geeft dan de nodige financiële steun om een extern adviseur onder de arm te nemen en/of een nieuwe strategisch medewerker aan te werven.

Een innovatieve onderneming kan via de KMO-Haalbaarheidsstudie en het KMO-Innovatieproject steun vragen voor de personeelskost die gepaard gaat met het bestuderen van de haalbaarheid van een innovatie of het realiseren ervan. Tijdens een haalbaarheidsstudie worden kennisopbouwende activiteiten verricht om na te gaan of de geplande innovatie inderdaad potentieel biedt voor het groeitraject van de onderneming en of de onderneming financieel en strategisch in goeie gezondheid verkeert om de investering te dragen.

Bij een positieve uitkomst van deze haalbaarheidsstudie kan overgegaan worden naar de eigenlijke realisatie van het innoverend project, waarbij weer nieuwe kennis wordt ontwikkeld, of de kennis uit de haalbaarheidsstudie creatief wordt toegepast. Een KMO-haalbaarheidsstudie kan dus leiden tot een aanvraag van een KMO-innovatieproject, maar deze laatste kan ook ingeleid worden zonder voorafgaande haalbaarheidsstudie.

Onderstaande tabel geeft een kort overzicht van de verschillende subsidies en bijhorende steunmaatregelen.

 

KMO-groeisubsidie

KMO-Haalbaarheidsstudie

KMO-Innovatieproject

Doel

stimuleren groeitraject

inzicht in mogelijkheden en haalbaarheid innovatie

Realiseren van een innovatie

Min investerings-bedrag

20 000 euro

10 000 euro

50 000 euro

Max subsidie (euro)

25 000 euro per project, max 2 projecten per jaar

25 000 euro per project, max 2 projecten per jaar

250 000 euro per project, max 2 projecten per jaar

Max subsidie (%)

50%

50%

25%

Welke kost wordt gesubsidieerd

Consultancy (extern) en aanwerving (intern) (1e werkjaar)

personeelskosten en overige kosten bedrijfspartners en uitbestedingen bij onderzoekspartners en onderaannemers

personeelskosten en overige kosten bedrijfspartners en uitbestedingen bij onderzoekspartners en onderaannemers

Termijn project

24 maanden

12 maanden

24 maanden

Extra steun

n.v.t.

Duurzame Ontwikkeling: verhoging tot 50 000 euro indien min 25 % kennisinbreng van derden

10 % voor KO of 10  % bij samenwerking twee onafhankelijke bedrijven (minstens 1 KMO)

Ontvang onze nieuwsbrief

  

 

Sinds 1994 begeleidt Deucalion Belgische ondernemingen in hun betrekkingen met de Vlaamse, Waalse, Brusselse en Europese overheid. Vaak voeren onze klanten investeringsprojecten uit, of projecten met een innovatief of ecologisch karakter, en zijn zij op zoek naar ondersteuning vanwege de overheid. Deucalion zorgt er, als bevoorrechte partner, voor dat de communicatie tussen de onderneming en de overheid op een optimale wijze verloopt.

 

Meer specifiek is Deucalion 25 jaar Belgisch marktleider in subsidie-adviezen, waar zij zowel in het Vlaamse, Waalse als Brussels Hoofdstedelijk Gewest bemiddelt voor grote, middelgrote en kleine ondernemingen. Dit betekent dat Deucalion ook voor uw bedrijf volgende activiteiten kan ontwikkelen:(...)