Ontvang onze nieuwsbrief

Vlaanderen Ecologie


Tot 55% subsidie indien u ecologisch investeert

Indien u ecologisch investeert kunt u in bepaalde gevallen tot 55% subsidie ontvangen, te berekenen op de ecologische meerkost. Daarnaast kunt u ook beroep doen op een investeringsaftrek van 13,5 % van het geïnvesteerde bedrag voor het aanslagjaar 2022.

Een kort overzicht van de drie belangrijkste maatregelen:

- Ecologiepremie Plus

- Strategische Ecologiesteun

- Verhoogde investeringsaftrek

Via de Ecologiepremie Plus kan u subsidies verkrijgen voor technologieën die performanter zijn dan de huidige vastgelegde normen. De meerkost die uw investering onderscheidt van traditionele technologieën wordt tot 55 % terugbetaald. De gesubsidieerde technologieën worden vastgelegd in de Limitatieve Technologieënlijst. Aan deze lijst worden meerdere keren per jaar veranderingen (schrapping, toevoeging, verandering van het gesubsidieerde percentage) aangebracht.  

Investeringen die niet op deze Limitatieve Technologieënlijst voorkomen omdat deze bedrijfs- of sectorspecifiek zijn, maar die wel de huidige normen te boven gaan, kunnen gesubsidieerd worden via de Strategische Ecologiesteun. Afhankelijk van de gebruikte technologie en de grootte van uw bedrijf, kan u tot 40 % van de meerkost recupereren via de Vlaamse overheid.

Deed u in 2021 reeds investeringen met het oog op een rationeler energiegebruik of voor de verbetering van de industriële processen uit energetische overwegingen en voor de terugwinning van energie, dan kunt u mogelijks genieten van een verhoogde investeringsaftrek van 13 % tot 15 %, afhankelijk van het aanslagjaar. Voor het aanslagjaar 2022 bedraagt dit percentage 13,5 %.

Indien u dergelijke investeringen uitvoert of plant, aarzel niet om contact te nemen met ons.

Ontvang onze nieuwsbrief

  

 

Sinds 1994 begeleidt Deucalion Belgische ondernemingen in hun betrekkingen met de Vlaamse, Waalse, Brusselse en Europese overheid. Vaak voeren onze klanten investeringsprojecten uit, of projecten met een innovatief of ecologisch karakter, en zijn zij op zoek naar ondersteuning vanwege de overheid. Deucalion zorgt er, als bevoorrechte partner, voor dat de communicatie tussen de onderneming en de overheid op een optimale wijze verloopt.

 

Meer specifiek is Deucalion 25 jaar Belgisch marktleider in subsidie-adviezen, waar zij zowel in het Vlaamse, Waalse als Brussels Hoofdstedelijk Gewest bemiddelt voor grote, middelgrote en kleine ondernemingen. Dit betekent dat Deucalion ook voor uw bedrijf volgende activiteiten kan ontwikkelen:(...)