Ontvang onze nieuwsbrief

Vlaanderen Innovatie


U innoveert? Dan heeft de kerstman een pakje voor u.

Nu de strategische transformatiesteun, die aan investerende en opleidende ondernemingen wordt verstrekt, twee jaar bestaat, heeft de Vlaamse overheid op basis van de opgedane ervaring het systeem aangepast. Vooral wordt er in het gloednieuwe beoordelingskader meer waarde gehecht aan innovatie. Innoverende ondernemingen maken voortaan meer kans op subsidie. Wie daarentegen niet innoveert, wordt uitgesloten van steun.

Voortaan wordt een subsidieaanvraag – waarbij u 10% steun kan genieten op uw investeringsbedrag, en zelfs 25% op uw opleidingsbudget (incl. personeelskosten) - in twee fasen beoordeeld:

-          In fase 1 wordt het project beoordeeld, met name de mate waarin het innovatief is; en ook de kwaliteit van het projectmanagement.

Een project dat hier niet minstens de vereiste basisscore haalt, wordt negatief geadviseerd.

-          In fase 2 wordt eerst de onderneming beoordeeld, met name op basis van drie parameters:

  • Versterking van de onderneming;
  • Internationalisering;
  • Interne verduurzaming.

Belangrijk is dat van de hierboven genoemde parameters ‘internationalisering’ en ‘interne verduurzaming’ er slechts op één van de twee de minimumscore moet behaald te worden.

Vervolgens wordt de impact op de Vlaamse economie beoordeeld:

  • Kennisoverdracht en spillover effecten;
  • Samenwerkingsverbanden en clustervorming;
  • Groei van indirecte tewerkstelling;
  • Verduurzaming van de Vlaamse economie.

Ontvang onze nieuwsbrief

  

 

Sinds 1994 begeleidt Deucalion Belgische ondernemingen in hun betrekkingen met de Vlaamse, Waalse, Brusselse en Europese overheid. Vaak voeren onze klanten investeringsprojecten uit, of projecten met een innovatief of ecologisch karakter, en zijn zij op zoek naar ondersteuning vanwege de overheid. Deucalion zorgt er, als bevoorrechte partner, voor dat de communicatie tussen de onderneming en de overheid op een optimale wijze verloopt.

 

Meer specifiek is Deucalion 25 jaar Belgisch marktleider in subsidie-adviezen, waar zij zowel in het Vlaamse, Waalse als Brussels Hoofdstedelijk Gewest bemiddelt voor grote, middelgrote en kleine ondernemingen. Dit betekent dat Deucalion ook voor uw bedrijf volgende activiteiten kan ontwikkelen:(...)