Ontvang onze nieuwsbrief

Brussel Investeringen


Uw voedselproductie- of -verwerkingsbedrijf helpen om aan de normen te voldoen

Steun tot maar liefst 40%, te berekenen op basis van de gedane investeringen, wordt door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verleend aan micro-, kleine en middelgrote ondernemingen die investeringen doen om te voldoen aan de door de Europese Gemeenschap vastgestelde normen inzake de wijze waarop producten worden vervaardigd, met name op het gebied van kwaliteit, veiligheid en hygiëne.


Deze steun zal bedrijven ondersteunen die de HACCP-methode toepassen, de huidige referentiemethode om de hygiënische veiligheid van levensmiddelen op preventieve wijze te garanderen. Dit is een wettelijke verplichting voor alle voedselbedrijven.


Vooraf moet de onderneming een rapport hebben verkregen waarin de investeringen zijn vermeld die nodig zijn om aan de normen te voldoen. Dit verslag moet worden opgesteld door een deskundige op het betrokken gebied.


Het steunbedrag is maximaal 32.000 euro per begunstigde, per kalenderjaar.

Ontvang onze nieuwsbrief

  

 

Sinds 1994 begeleidt Deucalion Belgische ondernemingen in hun betrekkingen met de Vlaamse, Waalse, Brusselse en Europese overheid. Vaak voeren onze klanten investeringsprojecten uit, of projecten met een innovatief of ecologisch karakter, en zijn zij op zoek naar ondersteuning vanwege de overheid. Deucalion zorgt er, als bevoorrechte partner, voor dat de communicatie tussen de onderneming en de overheid op een optimale wijze verloopt.

 

Meer specifiek is Deucalion 25 jaar Belgisch marktleider in subsidie-adviezen, waar zij zowel in het Vlaamse, Waalse als Brussels Hoofdstedelijk Gewest bemiddelt voor grote, middelgrote en kleine ondernemingen. Dit betekent dat Deucalion ook voor uw bedrijf volgende activiteiten kan ontwikkelen:(...)